lørdag 19. februar 2011

Læring for framtiden

Denne uken arrangerte Nordahl Grieg videregående skole en Framtidskonferanse for elevene.  Det er helt på sin plass for en skole som satser på å være framtidsrettet, blant annet gjennom satsing på entreprenørskap, realfag og teknologi.  Elevene skal rustes for å møte framtidens utfordringer, i tett samarbeid med ulike aktører fra arbeids-, samfunns- og næringsliv.


Framtidskonferansen var lagt opp med diverse aktuelle forelesninger, men det meste av tiden brukte elevene til å jobbe med ulike prosjekter knyttet til utfordringer vi aner at vi kan stå overfor i framtiden.  Her var det et stort spenn, med alt fra reiseliv til nanoteknologi.  Alt arbeid skulle til slutt presenteres på stands.

Jeg mener at entreprenørskap i skolen er uløselig knyttet til sosial handlingskompetanse.  En uke uten vanlig timeplan kan være en krevende øvelse for mange.  Ikke bare er det fagene som skal i fokus, men det stilles også store krav til samarbeid, initiativ, kreativitet, planlegging, punktlighet og gjennomføringsevne. 

Dette som kalles entreprenørskapskompetanse, vises også i sosial handlingskompetanse.  Den blir veldig synlig i en slik sammenheng.  Hvor effektivt blir tiden brukt når lærerne fungerer som veiledere?  Hva skjer når elevene får frihet til å oppsøke fagmiljøer utenfor skolen?  Hvordan samarbeider elever fra ulike programområder?  Hvordan framstår de i møte med aktører fra miljøer utenfor skolen?  Hvilke kreative løsninger har de når resultatet av mange timers arbeid skal presenteres?  Gripes muligheten til å lære mest mulig av medelevenes prosjektarbeid?  Hvordan søker elevene kunnskap fra samarbeidspartene skolen inviterer inn som aktive deltakere i Framtidskonferansen?

I denne typen arbeid er det vel så viktig for oss i skolen å ha fokus på elevenes sosiale handlingskompetanse, og bruke tid på å forberede elevene på de utfordringene de vil møte i et slikt prosjektarbeid, og hvilke forventninger vi har til elevene i en slik setting.  Rammene som settes for elevenes arbeid må være klare, men samtidig også så fleksible at det gir rom for spennende, nyskapende og orginale løsninger.  Det stiller også store krav til skolens ledelse og lærere, blant annet i arbeidet med å danne, og bruke, nettverk. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar