onsdag 6. april 2011

Innovativ rekruttering

Gruppeintervju er ikke noe nytt fenomen, men meg bekjent er det nyskapende å bruke denne rekrutteringsformen i videregående skole.  Noe som er kjent blir brukt på en ny måte, i nye kombinasjoner, og i en ny setting.  Dermed blir det innovativt.  Denne reportasjen gir et lite innblikk i hvordan det kan være å bruke gruppeintervju.  Det kreves mye kunnskap og profesjonalitet for å få dette til.  Dette opplegget er laget i samarbeid med UiB, og det er også del av et forskningsprosjekt.

Formen bærer bud om en arbeidsplass hvor synlighet, samhandling, utvikling, respekt og refleksjon er sentralt.  Kandidatene får vist flere sider av seg selv i samspill med andre.

Her er en annen variant: