fredag 13. mai 2011

Arbeidsgivernes ønskeliste

Nylig var jeg med på en fagdag om grunnkompetanse.  Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Grunnkompetanse kan være planlagt eller ikke planlagt.  Mer om grunnkompetanse på vilbli.
Når vi snakker om grunnkompetanse snakker vi altså om de elevene som ikke får bestått karakter i alle fag.  Dette kan det være mange grunner til, og uansett grunn vil det i skolen være mange elever som avslutter opplæringen med grunnkompetanse. For disse elevene blir det viktig å komme inn på arbeidsmarkedet uten å kunne vise til gode karakterer i alle fag.  Her har vi i skolen en stor oppgave framfor oss.

Jeg har ofte tenkt på hvor viktig det er for disse elevene å bli likt når når de i ulike sammenhenger i opplæringsløpet er i kontakt med mulige arbeidsgivere.  Selvfølgelig mener jeg at fagkunnskap er viktig, noe annet ville jo være en fallitterklæring for oss i lærerstanden, men like fullt har jeg ofte tenkt at det å bli likt er første foten innenfor på vei inn i arbeidslivet for mange elever.  Når fagkarakterene er manglende, eller står til stryk, må vi jobbe frem andre typer kompetanse.  En potensiell arbeidsgiver må sitte igjen med en tanke om at "det var jammen en kjekk ungdom.  Jeg er sikker på at han kan passe inn her hos oss, og at vi kan lære eleven en hel del slik at han kan gjøre en god jobb for oss."

I følge wikipedia kommer ordet kompetanse av latin competentia, og refererer til «å kunne noe», «å være i stand til», men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger.  Vi snakker ofte om mange ulike typer kompetanse.  Jeg tenker at kompetanse sier noe om evne og vilje til noeEvner uten vilje til gjennomføring i praksis, er skjelden hverken interessant eller nyttig. 

På fagdagen fikk vi en forelesning av Thor Lindberg fra Kjelle videregående skole.  Han viste til to undersøkelser de har gjort blant arbeidsgivere/bedrifter i Akershus.  De ble spurt om å prioritere hvilke kvalifikasjoner de ønsket fra sine framtidige ansatte.  Resultatene ble like, både i 1996 og 2007.

Arbeidsgiverne ønsker å ansette medarbeidere som er:

1)  ærlige og til å stole på
2)  samarbeidsdyktige
3)  høflige og utadvendte
4)  effektive i jobbsituasjon
5)  presise
6)  faglig dyktige

Å være faglig dyktig kommer altså på sjetteplass på ønskelisten.  Så spørs det vel om ikke mye av dette er flere sider av samme sak, og at det vanskelig kan splittes opp.  Likevel,- å være faglig dyktig, og ha gode fagkarakterer er skjelden nyttig i arbeidslivet uten av de første fem kriteriene er oppfylt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar