onsdag 6. februar 2013

The Teachablility Factors


Nå er jeg ute av bloggdvalen! Har vært på forelesing om «The Teachability Factors». Teorien er utarbeidet av Dr Gordon Neufeld ved The Neufeld Institute i Vancouver. Han sier at vi må være «lærbare» for at læring skal skje. Lærbarheten er avhengig av følgende 4 faktorer:

1)      Nysgjerrighet og engasjement og/eller


2)      Evne til å lære av feil og/eller


3)      Evne til å håndtere dissonans og/eller


«Kognitiv dissonans defineres ofte som en spenningstilstand som oppstår når to kognitive elementer er i konflikt med hverandre. Kognitive elementer referer her til kunnskap en person har om seg selv, sin atferd og sine omgivelser.» (Wikipedia)

4)      Tilknytning til læreren


Vi er mest lærbare når alle 4 faktorer er på plass, men i praksis kan det skje at vi som lærere møter elever hvor de tre første faktorene ikke er tilstede. Det er dessverre ikke alle som når et modenhetsnivå hvor de i alle settinger evner å lære av feil eller håndtere dissonans. Vi prøver selvsagt å vekke nysgjerrighet og engasjement hos elevene, men det lykkes vi ikke alltid med i alle fag og alle tema. Skal vi tro Neufeld sin teori er eneste mulighet for at læring skal skje hos noen elever i noen fag/tema, å skape en tilknytning til læreren.

Tilknytning er ikke nødvendigvis et positivt ladet ord, så hvis vi velger å kalle det relasjonsbygging, kan det for mange høres bedre ut. Selv tenker jeg at relasjonsbygging er mer positivt ladet, siden jeg forbinder det mer med en gjensidighet mellom lærer og elev. Når det gjelder relasjonspedagogikk har vi Jan Spurkeland, som har skrevet en del om dette.

Jeg likte godt følgende læresetning fra Neufeld:

«Collect and connect before you correct».


På privaten skal jeg tenke på denne neste gang jeg står å roper på ungengen mine i  trappegangen hjemme. Det er ikke mye av hverken «Collect eller connect» før jeg roper ut mine ulike ordrer og befalinger, og effektene blir heller ikke alltid like gode. Derimot blir nærhet og øyenkontakt sjelden feil!
Foto: Flickr
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar