onsdag 29. desember 2010

Entreprenørskap - en holdning

I tidligere innlegg har jeg vist til noen definisjoner av entreprenørskapsbegrepet.  Jeg synes de er gode, men for meg er det veldig viktig å gjøre et poeng ut av at entreprenørskap er en holdning.  For å få til entreprenørskap er det avgjørende med en entreprenøriell grunnholdning til de arbeidsoppgaver og utfordringer vi står overfor.  Det må vi øve oss på, så derfor vil jeg si at entreprenørskap også er en øvelse.

Det er kanskje en klisje, men entreprenørskap kan oppsummeres i en tilnærming som sier:
"Er glasset halvtomt eller halvfullt?"

Det kan muligens oppleves som en noe provoserende påstand, når vi står overfor endringer og utfordringer vi ikke har gått inn i av egen fri vilje?  Vi har det bra, og er fornøyd med tingenes tilstand, og så skjer ting som overhodet ikke passer inn i "opplegget vårt", og når det skjer skal vi altså tenke på de positive mulighetene det kan føre med seg?  Det er en krevende øvelse for alle og enhver, men vi kjenner vel alle noen som har den fantastiske egenskapen det er å hele tiden se de mulighetene som åpenbarer seg, og ikke bare begrensningene?  Personlig er jeg overbevist om at de menneskene har det bedre i livet generelt, og selv øver jeg meg stadig på en slik "mulighetsorientert tilnærming" både i jobb og privat!

Bilde: Great Beyond. Tony Case.

Hvis vi gjennom entreprenørskap i skolen kan gi elevene øvelse i en slik entreprenøriell holdning, tror jeg de vil gå gjennom livet på en bedre måte, enten arbeidsoppgavene og utfordringene er relatert til arbeid eller privatliv.  Det er tungt om problemer og begrensninger er det vi hovedsaklig henger oss opp i når vi møter nye utfordringer.

En utfordring for oss som jobber i skolen er at vi må kunne måle og dokumentere entreprenørskap i faglig-pedagogisk utviklingsarbeid.    En entreprenøriell holdning er en forutsetning for entreprenørskapsarbeid, men for at det skal bli en del av skolens utviklingsarbeid må det settes i system.  Til syvende og sist vil det være resultatene og utslagene av den entreprenørielle holdningen som vil bli det som kan måles og vurderes i en utviklingsplan.  Hvordan dette kan gjøres ser jeg for meg at jeg kommer til å jobbe endel med i det nye året, og da skal jeg øve meg på å ha en mulighetsorientert tilnærming til den utfordringen!

Håper å komme tilbake til hvordan entreprenørskapsarbeidet kan måles og dokumenteres etterhvert!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar