fredag 17. desember 2010

Entreprenørskap i vgs - en kort innføring

Slik jeg ser det kan vi dele entreprenørskap i skolen inn i tre typer, som har mange likheter, men også store ulikheter. 
  • Det er programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, et 5-timers fag tilbudt på studieforberedende program. 
  • Det er i drive med Ungdomsbedrift (UB) som en del av undervisningen.  En metodikk utarbeidet av Ungt Entreprenørskap (UE).  Det kan gjerne gjøres som del av faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, men kan også gjøres på tvers av flere fag innen alle programmer.  
  • Sist, men ikke minst, har vi den mer generelle tilnærmingen til entreprenørskap i skolen, nemlig pedagogisk entreprenørskap.  Etter min mening er det her det begynner å bli virkelig interessant, spennende og krevende for oss som jobber i skolen.  En slik generell ikke-fagspesifikk tilnærming til entreprenørskap kan gjøre seg gjeldene i alle fag, og i all undervisning.

Strategiplanen "Se mulighetene - og gjør noe med dem" har denne definisjonen av entreprenørskap:

«Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der
individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og
gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet
aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk
sammenheng.»

Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen bygger videre på strategiplanen nevnt i avsnittet over. Målet med denne handlingsplanen er å:
"styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæringen på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet.  Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen."

Her er det verdt å merke seg at det ikke er noen fag som "fritas" fra entreprenørskapsopplæringen.  Altså står alle som driver undervisning overfor spennende utfordringer i så måte.  Skogen og Sjøvoll (2009) sier at :
"pedagogisk entreprenørskap har som mål å gjøre elevene i stand til å møte fremtidens utfordringer, med fokus på anvendbare ferdigheter, og innovative og løsningsorienterte holdninger."

Uansett syn på entreprenørskap i skolen, så kan det ikke skje i et vakum!  Det må innebære en involvering av ulike aktører fra samfunns,- arbeids- og næringsliv.  Viktige stikkord er synlighet, relevans, aktualitet, involvering og samarbeid.

2 kommentarer:

  1. Hei, spennende å se noen som skriver om entreprenørskap i skolen. Jeg jobber ganske mye med dette emnet for tida, gleder meg til å følge bloggen din!

    SvarSlett
  2. Gleder meg til du utdyper de siste stikkordene i dette innlegget! Det blir vel neste innlegg? ;-)

    SvarSlett